danas je 28.5.2023

Input:

Promjene koje donosi novi Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti

15.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom prikazujemo najznačajnije promjene koje donosi novi Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Uvod

Zakonom o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 124/11 i 16/19) uređen je sadržaj i način djelovanja, standard obrazovanja, uvjeti za obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, dužnosti, stručni nadzor nad radom magistara edukacijske rehabilitacije i sveučilišnih prvostupnika edukacijske rehabilitacije te nad provođenjem te djelatnosti u Republici Hrvatskoj kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.

 

Zakonodavni okvir edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti uspostavljen je 2011. godine, a izmjenama i dopunama navedenog Zakona 2019. godine  jasnije su uređeni uvjeti za obavljanje i prestanak obavljanja edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti u Republici Hrvatskoj, organizacija obavljanja djelatnosti, proširile su se ovlasti Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora, te je s ciljem jačanja administrativnog rasterećenja jasnije uređen rad i ovlasti Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora.

 

Također su se navedenim Zakonom uskladile pojedine odredbe s odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, br. 107/07 i 118/12) i Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, br. 82/15 i 70/19).

 

Trenutno stanje na području edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti

 

Prema podacima Komore edukacijskih rehabilitatora profesija edukacijski rehabilitator je deficitarna, time da trenutno broji oko 850 članova, od čega je 530 članova zaposleno u ustanovama socijalne skrbi, 280 članova u području odgoja i obrazovanja, 15 u zdravstvu, a oko 20 članova obavlja samostalnu djelatnost, time da se primjećuje veća potražnja za stručnjacima ovoga profila u svim područjima, zbog čega je od osobitog značaja održavanje i očuvanje standarda i kvalitete