Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Donesena nova Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa europske snage solidarnosti radi provedbe volontiranja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Europskoj uniji i Europskom gospodarskom prostoru

16.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom dajemo prikaz nove Uredbe (EU) 2021/888 o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredbe (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014 radi provedbe volontiranja u odgojno-obrazovnim ustanovama, time da se ista primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine.

Uredbom (EU) 2021/888 uspostavljen je program Europske snage solidarnosti za vrijeme trajanja višegodišnje financijskog okvira za vremensko razdoblje od 2021. do 2027. godine, time da su istim utvrđena sljedeća tematska područja djelovanja i to:

1) „sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti” i

2) „sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti u okviru humanitarne pomoći” - „Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć”.

Navedenom je Uredbom određen iznos financijske omotnice za provedbu Programa za razdoblje od 2021. do 2027. godine u ukupnom iznosu od 1 009 000 000 eura i to:

- 94 % za volontiranje za volontiranje u okviru tematskog područja „sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti”

- 6% za volontiranje u okviru Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć

Opći i posebni ciljevi Programa

Opći je cilj Programa povećati sudjelovanje mladih i organizacija u pristupačnim i visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti, prvenstveno u volontiranju, kao sredstvu za jačanje kohezije, solidarnosti, demokracije, europskog identiteta i aktivnoga građanstva u Uniji i izvan nje, istodobno odgovarajući na društvene i humanitarne izazove na terenu, s posebnim naglaskom na promicanje održivog razvoja, socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti.

Specifični je cilj Programa pružiti mladima, posebno mladima s manje mogućnosti, lako dostupne mogućnosti za sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti kojima se pokreću pozitivne društvene promjene u Uniji i izvan nje, uz istodobno unapređivanje i odgovarajuće vrednovanje njihovih kompetencija te olakšavanje njihova trajnog angažmana kao aktivnih građana.

Djelovanja u okviru Programa

Programom se podupiru aktivnosti solidarnosti u kojima se jasno očituje europska dodana vrijednost prvenstveno radi:

  1. a) njihova transnacionalnog karaktera, posebice s obzirom na mobilnost u svrhu učenja i suradnju;
  2. b) njihove sposobnosti da nadopune druge programe i politike na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, na razini Europske unije i međunarodnoj razini;
  3. c) njihove europske dimenzije u pogledu njihovih tema i ciljeva, pristupa, očekivanih ishoda i drugih aspekata tih aktivnosti solidarnosti;
  4. d) njihova pristupa uključivanju mladih iz različitih sredina;
  5. e) njihova doprinosa djelotvornoj upotrebi alata Unije za transparentnost i priznavanje.

Sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti

Djelovanja koja se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: