danas je 28.5.2023

Input:

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora - Članak 81. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9.9 Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora – Članak 81. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne