danas je 28.5.2023

Input:

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor - Članak 82. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9.10 Naknada za neiskorišteni godišnji odmor – Članak 82. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) U slučaju prestanka ugovora o radu poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

(2) Naknada iz stavka 1. ovoga članka određuje se razmjerno broju dana neiskorištenoga godišnjeg odmora.


Ovim je člankom propisana obveza poslodavca da radniku isplati naknadu za neiskorištene dane godišnjeg odmora za sve dane godišnjeg odmora na koje radnik ima pravo, a nije ih iskoristio zbog prestanka ugovora o radu. Zakon ne