danas je 28.5.2023

Input:

Neopravdani razlozi za otkaz - Članak 117. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.6 Neopravdani razlozi za otkaz – Članak 117. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


  • Privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

  • Podnošenje žalbe ili tužbe, odnosno sudjelovanje u postupku protiv poslodavca zbog povrede zakona, drugog propisa, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu, odnosno obraćanje radnika nadležnim tijelima državne vlasti, ne predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

  • Obraćanje radnika zbog opravdane sumnje na korupciju ili u dobroj vjeri podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima državne vlasti, ne predstavlja opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.


Ovim su člankom propisane okolnosti koje ni u kom slučaju ne mogu biti opravdani razlozi za bilo kakav otkaz radniku. Budući da je privremena nenazočnost na radu zbog bolesti jednim drugim zakonom, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, propisana kao osnova za