Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Novosti koje donosi novi Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima

18.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim tekstom prikazujemo promjene koje će donijeti novi Pravilnik o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kao nadležno tijelo državne uprave putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja u periodu od 10. svibnja do zaključno 9. lipnja 2022. godine provodi javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 53/19 i 30/22).

S obzirom da je odredbom članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) propisano da ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske propisuje razine, odgovarajuća zvanja, uvjete i način napredovanja i nagrađivanja u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj, istim se utvrđuju uvjeti i načini nagrađivanja učitelja, nastavnika (nastavnici, strukovni učitelji, suradnici u nastavi i odgajatelji), stručnih suradnika i ravnatelja (u daljnjem tekstu odgojno-obrazovnih radnika) u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima.

Povjerenstvo za nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika

Na temelju javnoga poziva koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ministar imenuje predsjednika i četrnaest članova Povjerenstva za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika koji se imenuju na rok od tri godine.

Član Povjerenstva za nagrađivanje mora biti iz reda učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, odgajatelja i ravnatelja ili osoba izabrana u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje.

Javni poziv za nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jednom godišnje objavljuje javni poziv za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika, ovisno o osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske

Naime, na navedeni javni poziv može se javiti ili biti predložen, svaki odgojno-obrazovni radnik koji je u godini za koju se prijavljuje ostvario najmanje 20 bodova iz barem četiri kategorije sukladno kriterijima vrednovanja iz Priloga 1. ovoga Pravilnika i koji je ostvario uspjeh u radu na unapređenju rada škole i ostvario najmanje 5 bodova u toj kategoriji.

Također, ističemo da se navedeni kriteriji vrednuju za razdoblje od 16. lipnja godine koja je prethodila

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: