danas je 28.5.2023

Input:

Plaće i putni troškovi

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

14.2 Plaće i putni troškovi

Zlata Kovačević

Plaće su naknade koje se isplaćuju zaposlenicima za obavljeni nesamostalni rad, što obuhvaća i naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke te ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i sl.). Kod korisnika plaće se utvrđuju i isplaćuju u skladu sa zakonskim propisima, te u skladu s internim aktima.

Plaće javnih službenika i namještenika uređene su Zakonom o javnim službenicima, Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnoj službi, te Uredbom o poslovima i posebnim uvjetima rada u državnoj javnoj službi.

Na plaće zaposlenih u javnim službama primjenjuju se odredbe Zakona o plaćama u javnim službama i Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža.

Zakonom o doprinosima utvrđeno je da poslodavac pri obračunu plaće obračunava i plaća doprinose:

  • iz plaće:

    • - doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (po stopi od 15%)
    • - doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualizirane kapitalizirane štednje (po stopi od 5%)
  • na plaću:

    • - doprinos za zdravstveno osiguranje (po stopi od 15%)
    • - doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na