Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o evidencijama u visokom obrazovanju

25.3.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom dajemo prikaz najznačajnijih promjena koje donosi novi Pravilnik o evidencijama u visokom obrazovanju.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske putem središnjeg internetskog portala za savjetovanje s javnošću Vlade Republike Hrvatske pod nazivom e-savjetovanja provelo je u periodu od 12. studenog do 12. prosinca 2021. godine javno savjetovanje o prijedlogu novog Pravilnika o evidencijama u visokom obrazovanju, time da će njegovim stupanjem na snagu prestati važiti dosadašnji važiti dosadašnji Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta („Narodne novine“, broj 9/05).

S obzirom da na temelju članka 90. stavka 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03,105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17), Ministarstvo znanosti i obrazovanja namjerava donijeti navedeni Pravilnik, istim će se propisati sadržaj, način vođenja i dostave podataka iz evidencija u visokom obrazovanju.

Osnovni pojmovi 

Pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

Evidencija je svaki skup strukturiranih, uređenih, međusobno povezanih i usklađenih podataka koju vodi, u elektroničkom obliku pogodnom za elektroničku razmjenu podataka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, visoko učilište, pravna osoba koja pruža usluge studentskog standarda i Agencija za znanost i visoko obrazovanje 

Središnja evidencija visokog obrazovanja Republike Hrvatske je centralna evidencija koju vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku, a nastaje na način da se podaci o subjektima pojedinačnih evidencija preuzimaju putem programskog aplikacijskog sučelja iz evidencija koje vodi Ministarstvo i iz evidencija visokih učilišta, pravnih osoba koje pružaju usluge studentskog standarda i Agencije.

Preuzimanje podataka odnosi se na pribavljanje podataka putem programskog aplikacijskog sučelja iz evidencija visokih učilišta, pravnih osoba koje pružaju usluge studentskog standarda i Agencije.

Upisnik visokih učilišta

Upisnik visokih učilišta je evidencija o akreditiranim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, koju vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, time da su ustroj i način vođenja upisnika, njegov podatkovni sadržaj, postupak upisa i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: