Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih

28.1.2022, Izvor: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji za odabir kompetencija potrebnih za rad, kriteriji za odabir pružatelja usluga te uvjeti, kriteriji i način dodjele vaučera polaznicima formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih. 

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj i zakonom kojim se uređuje tržište rada.

(2) U ovom se Pravilniku koriste i drugi pojmovi koji imaju sljedeće značenje:

1) korisnik je osoba koja na temelju izjave svoje volje pristupa mrežnom mjestu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) za odabir kompetencija potrebnih za rad i pružatelja usluge obrazovanja odraslih radi stjecanja kompetencija potrebnih za rad

2) program obrazovanja je program izrađen prema HKO, a obuhvaća:

a. formalni program obrazovanja odraslih za stjecanje skupova ishoda učenja, djelomične kvalifikacije ili cjelovite kvalifikacije sukladno propisima kojima se uređuje obrazovanje

b. formalni program koji se provodi sukladno propisima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave koji reguliraju obavezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju i

c. program neformalnog oblika učenja (neformalnog obrazovanja) za stjecanje kompetencija potrebnih za rad.

3) pružatelj usluge obrazovanja odraslih radi stjecanja kompetencija potrebnih za rad (u daljnjem tekstu: pružatelj usluge) je:

a. pružatelj usluge formalnog obrazovanja radi stjecanja kompetencija potrebnih za rad, odnosno programa za stjecanje skupova ishoda učenja, djelomične kvalifikacije ili cjelovite kvalifikacije – ustanova prema   propisima kojima se uređuje obrazovanje

b. pružatelj usluge formalnog obrazovanja radi stjecanja kompetencija potrebnih za rad - pravna i fizička osoba sukladno propisima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave koji reguliraju obavezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju i

c. pružatelj usluge neformalnog obrazovanja radi stjecanja kompetencija potrebnih za rad - pravna i fizička osoba koja ima registriranu djelatnost obrazovanja u skladu s propisom kojim se uređuje tržište rada.

DIO DRUGI

KOMPETENCIJE POTREBNE ZA RAD

Kriteriji za odabir kompetencija potrebnih za rad

Članak 3.

(1) Vaučeri se dodjeljuju za stjecanje kompetencija potrebnih za rad.

(2) Vaučere iz stavka 1. ovog članka dodjeljuje Zavod.

(3) Kriteriji za odabir kompetencija iz stavka 1. ovoga članka određuju se na temelju analitike tržišta rada na nacionalnoj i regionalnoj razini te su upisane u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (u daljnjem tekstu: Registar HKO-a).

(4) Kompetencije potrebne za rad iz stavka 3. ovoga članka trebaju biti i sukladne uvjetima za financiranje putem europskih strukturnih i investicijskih fondova te mehanizama za oporavak i otpornost.

(5) Zavod osigurava tehničku i stručnu pomoć korisniku prilikom odabira kompetencija iz stavka 1. ovog članka i podnošenja zahtjeva za dodjelu i isplatu vaučera.

Popis kompetencija

Članak 4.

(1) Ministarstvo nadležno za rad (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) utvrđuje kompetencije potrebne za rad.

(2) O utvrđenim kompetencijama Ministarstvo vodi popis kompetencija u elektroničkom obliku.

(3) Popis iz stavka 2. ovoga članka sadrži:

1. pripadnost odgovarajućem sektoru

2. naziv skupa kompetencija

3. poveznicu na standard zanimanja

4. poveznicu na europsku klasifikaciju vještina, kompetencija,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: