Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Prednost pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj

26.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim stručnim člankom dajem prikaz prava na prednost pri zapošljavanju koje je moguće ostvariti sukladno odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 84/2021., te je u primjeni od 1. siječnja 2022. godine.

S obzirom da je 23. srpnja 2021. godine donesen Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, istim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata koja mogu ostvariti državljani Republike Hrvatske, time da su civilni stradalnici iz Domovinskog rata, prema odredbama ovoga Zakona, civilni invalidi iz Domovinskog rata i civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu odnosno članovi uže i šire obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu.

Međutim, iznimno od navedenog, navedena prava mogu ostvariti i strani državljani:

  1. ako su u trenutku stradavanja imali prebivalište ili boravište na teritoriju Republike Hrvatske odnosno ako je osoba iza koje podnose zahtjev za ostvarivanje prava prema ovome Zakonu u trenutku stradavanja imala prebivalište ili boravište na teritoriju Republike Hrvatske i
  2. ako ih ne ostvaruju od države čiji su državljani ili od države na čijem području imaju prebivalište u trenutku podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava prema ovome Zakonu, a državljani Republike Hrvatske koji imaju i strano državljanstvo ako ih ne ostvaruju od druge države čiji su državljani.

Pretpostavke za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju

Međutim, što se tiče civilnih stradalnika domovinskog rata, oni prema odredbi članka 3. stavka 1. točke c. Zakona u sva ostala prava ostvaruju i pravo na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta.

Naime, javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima prilikom zapošljavanja temeljem javnog natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način obvezne su prilikom tog zapošljavanja dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenom, prema sljedećem redoslijedu:

  1. djetetu civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu,
  2. civilnom invalidu iz Domovinskog rata,
  3. bračnom odnosno izvanbračnom drugu i roditeljima civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu.

Navedenu prednost pri zapošljavanju mogu ostvariti i prethodno navedene zaposlene osobe ako su zaposlene na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg imaju, a prijavljuju se na javni natječaj ili oglas za radno mjesto za koje je uvjet viši stupanj obrazovanja.

Navedena tijela u konkretnom slučaju odgojno-obrazovne ustanove - škole obvezna su i prilikom popunjavanja slobodnog radnog mjesta temeljem internog oglasa dati prednost pod jednakim uvjetima navedenim zaposlenim osobama prema navedenom redoslijedu ako ispunjavaju sve propisane uvjete za slobodno radno mjesto.

Radi ostvarivanja prava prednosti pri

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: