danas je 29.9.2023

Input:

Radno-pravni status pripravnika u školskim ustanovama

4.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Radno-pravni status pripravnika u školskim ustanovama uređen je odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Naime, odredbe tog Zakona o trajanju radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi su lex specialis, naspram općih odredbi Zakona o radu.

Svrha pripravničkog staža je osposobiti učitelje, stručne suradnike i nastavnike bez radnog iskustva za uspješno, stručno i samostalno obavljanje poslova u osnov­noj, odnosno srednjoj školi.

Shodno tome, u nastavku teksta biti će više riječi o reguliranju rada pripravnika u školskim ustanovama.

Osoba koja se prvi put zapošljava u zanimanju za koje se školovala zasniva radni odnos na poslovima učitelja, nastavnika, odnosno stručnog suradnika kao pripravnik. Prema tome, pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj, nastavnik i stručni suradnik bez položenog stručnog ispita, u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme.

Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika, te traje godinu dana u kojem razdoblju se pripravnik osposobljava za samostalni rad.

Nakon početka rada pripravnika škola je dužna poduzeti sljedeće radnje:

  • imenovati povjerenstvo za stažiranje pripravnika koje se sastoji od sljedećih članova: