danas je 28.5.2023

Input:

Rashodi za zaposlene

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.2 Rashodi za zaposlene

Maja Coner univ..spec.oec. bacc.adm.publ. ovl.rač

Rashode za zaposlene škole evidentiraju shodno na skupinu računa 31.

Skupina računa 31 – Rashodi za zaposlene sadrži:

  • - plaće u bruto iznosu,
  • - ostale rashode za zaposlene: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (zaposlenima, djeci zaposlenika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i
  • - doprinose na plaće

Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad. Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično). Plaće u naravi jesu dobra, usluge, prava i ostala primanja određene novčane vrijednosti koje proračuni i proračunski korisnici daju zaposlenima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i