Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u odgojno-obrazovnim ustanovama

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedenim člankom obrađujemo problematiku koja se odnosi na zapreke koje postoje kod zasnivanja radnog odnosa u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj što je propisano odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

S obzirom da se postupak zasnivanja radnog odnosa u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj temelji na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Statuta odgojno-obrazovne ustanove (npr. dječjeg vrtića, osnovne ili srednje škole), Pravilnika o radu te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, navedeni se radni odnos zasniva ugovorom o radu na temelju objavljenog javnog natječaja.

Navedeni javni natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), odnosno na mrežnim stranicama i oglasnim pločama školskih ustanova, time da rok za zaprimanje prijava kandidata ne može biti kraći od osam dana.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

 Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa što je propisano općim propisom o radu, odnosno Zakonom o radu (Narodne novine, broj 93/14127/1798/19), osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima su: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

Nadalje, poseban uvjet za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u kojoj se nastava izvodi na stranom jeziku za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima je i poznavanje stranog jezika na kojem se nastava izvodi u mjeri koja omogućava izvođenje nastave.

Također, napominjemo da dodatne posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u kojoj se nastava izvodi prema alternativnom nastavnom programu može propisati škola ako su u svezi s

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: