Komentar zakona
Zakon o odgoju
Porezni kalendar
lipanj 2019
PoUtSrČtPeSuNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najskoriji događaj
25.6.2019 - DAN DRŽAVNOSTI
Obrasci
Rječnik
Registracija
TEMA MJESECA
PRAKTIČNE INFORMACIJE
Najskoriji događaj
25.6.2019 - DAN DRŽAVNOSTI
Tečajna listina HNB 23.6.2019
 1 EUR7,4 Kn (0)
 1 USD6,55 Kn (0)
 1 GBP8,29 Kn (0)
 1 CZK0,29 Kn (0)
 100 JPY6,09 Kn (0)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Upis u Registar stvarnih vlasnikaGarancija

4.6.2019, mr. sc. Silvija Pretnar Abičić ovlašteni revizor, Izvor: Verlag Dashöfer
Registar stvarnih vlasnika (nadalje: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima, a obveza uspostave temelji se na čl. 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca ...
cijeli tekst

Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmoraGarancija

17.4.2019, Darko Graf, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Pitanje se odnosi na pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u 2018. godini. Radnik je bio u radnom odnosu cijelu godinu, dio godine, prvih sedam mjeseci, u privatnom sektoru, gdje mu je prije prestanka radnog odnosa omogućeno ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Školska shemaGarancija

29.3.2019, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer
S obzirom da Županija refundira sredstva na račun Škole nakon što platimo račune vezane za školsku shemu, zanima me da li se ta sredstva evidentiraju na konto 63931 kao kod pomoćnika u nastavi? Ne, sredstva se ne ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Podsjetnik: Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2018.Garancija

8.3.2019, Dijana Ivanković, voditelj računovodstva, Izvor: Verlag Dashöfer
Izjava o fiskalnoj odgovornosti (nadalje: Izjava) je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (nadalje: ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenataGarancija

4.3.2019,  Tomislava Furčić dipl. iur, Izvor: Verlag Dashöfer
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka ____. Statuta Općine __________ (Službene novine / list ___ ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Popis imovine i obvezaGarancija

1.3.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek, Izvor: Verlag Dashöfer
Ministar financija je 11. prosinca 2015. objavio Uputu o obavljanju popisa imovine i obveza, a između ostalih obveznici primjene navedene Upute su i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018

Škola u sustavu PDV-aGarancija

1.3.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakon o PDV-u (NN73/13-106/18) propisuje oslobođenja od obveze plaćanja PDV-a bez prava na odbitak pretporeza, za usluge odgoja i obrazovanja djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, koje obavljaju školske ustanove kao tijela ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018

Primjeri knjiženjaGarancija

1.3.2019, Ljubica Radić, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Načelo pojednostavljenih tro škova primjenjuje se u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije), a koji je namijenjen (su)financiranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i sporta te ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Prodaja na školskom sajmuGarancija

1.3.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-68/18) propisuje da radi zadovoljavanja različitih potreba i interesa učenika školska ustanova može organizirati posebne izvannastavne aktivnosti . Izvannastavne ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018

Putni troškoviGarancija

1.3.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Nalogom za službeno putovanje poslodavac, radnika koji obično radi u jednome mjestu, upućuje obaviti posao u drugo mjesto, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu. Ovisno o potrebama posla, poslodavac određuje koliko će trajati službeno ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018
TOP 5

Neoporeziva i oporeziva dnevnica za službeni put u zemljiGarancija

1.3.2019, Zlata Kovačević, Izvor: Verlag Dashöfer
Primjer br. 1 Radnik je upućen na službeni put u mjesto koje je 50 km udaljeno od mjesta rada i prebivališta radnika (skup nastavnika). Putovanje je trajalo 9 sati. Škola domaćin je radnika ugostila ručkom. Pravo radnika i neoporezivi iznos: ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018

Popis imovine i obvezaGarancija

1.3.2019, Mira Ognjan, mag.oec., Iva Uljanić Škreblin i Ksenija Cipek, Izvor: Verlag Dashöfer
Ministar financija je 11. prosinca 2015. objavio Uputu o obavljanju popisa imovine i obveza, a između ostalih obveznici primjene navedene Upute su i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018

Obračun putnog nalogaGarancija

1.3.2019, Zlata Kovačević, Izvor: Verlag Dashöfer
Radnik je dužan podnijeti obračun putnih troškova u roku od 3 dana po završetku službenog putovanja u zemlji te u roku od 7 dana po završetku službenog putovanja u inozemstvo za to nadležnim osobama. Nadležna osoba koja je izdala putni nalog ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018

Tekuće i investicijsko održavanje školaGarancija

1.3.2019, Ljubica Radić, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda odgoja i osnovnog obrazovanja osiguravaju se u nadležnom proračunu (primjerice za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2019 | 2018

Primjeri knjiženjaGarancija

1.3.2019, Ljubica Radić, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Načelo pojednostavljenih tro škova primjenjuje se u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije), a koji je namijenjen (su)financiranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i sporta te ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Novi standard MSFI 16- Najmovi

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Namjena seminara

Od 01.01.2019. godine na snagu je stupio novi standard MSFI 16 – Najmovi koji propisuje načela priznavanja, mjerenja, prezentiranja i objavljivanja najmova. Novi standard je u potpunosti zamijenio dosadašnji MRS 17 – Najmovi, što rezultira primjenom jedinstvenog računovodstvenog modela najmova u poslovnim knjigama najmoprimca.

U skladu s novim računovodstvenim modelom, najmoprimac najam više neće obračunavati kao operativni i financijski, već se za ugovore o najmu u poslovnim knjigama iskazuje imovina koja je predmet najma te obveze s osnove najma, osim za najmove ugovorene na razdoblje kraće od 12 mjeseci i najmove imovine male vrijednosti koji se mogu priznati kao rashod tijekom trajanja najma na proporcionalnoj ili nekoj drugoj prikladnijoj sustavnoj osnovi.

Na seminaru ćete se upoznati s novim načelima priznavanja i mjerenja najmova te računovodstvenim učincima primjene novog modela u poslovnim knjigama najmoprimca.

SADRŽAJ:

  • Uvodno o MSFI-u 16
  • Učinak novog MSFI-a 16 na financijske izvještaje najmoprimca
  • Prepoznavanje najma (ugovor o najmu)- Trajanje najma
  • Priznavanje i mjerenje u poslovnim knjigama najmoprimca (početno i naknadno mjerenje imovine s pravom korištenja te obveze s osnove najma; tretman kratkoročnih najmova i najmova male vrijednosti)
  • Ponovna procjena obveze s osnova najma
  • Modifikacija najma
  • Učinci prve primjene MSFI-a 16
  • Kako obračunati prijelaz s MRS –a 17 na MSFI 16
DatumMjestoCijena  
27.5.2019 Zagreb 1499 Kn + PDV    

Predavač

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor i interni revizor

Završila je Poslijediplomski studij Računovodstvo, revizija i financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Ovlašteni je revizor od 2008. godine i interni revizor (specijalist za gospodarstvo) od 2009. godine. Osnivačica je i direktorica društva ACQUIRO ASSURANCE & AUDIT d.o.o. registriranog za reviziju, poslovno savjetovanje te ostale

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: