Komentar zakona
Zakon o odgoju
Porezni kalendar
kolovoz 2020
PoUtSrČtPeSuNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Obrasci
Rječnik
Registracija
PRAKTIČNE INFORMACIJE
Tečajna listina HNB 8.8.2020
 1 EUR7,46 Kn (-0)
 1 USD6,32 Kn (+0,02)
 1 GBP8,27 Kn (-0,03)
 1 CZK0,28 Kn (-0)
 100 JPY5,98 Kn (+0,02)
Druge valute
Dohodak Stopa poreza na dohodak
do 3 600,00 kn 12 %
više
Putni troškovi
Dnevnice u inozemstvu - visina dnevnica za sve strane zemlje
Kilometri - također, možete pronaći udaljenost od grada do grada u Hrvatskoj

 

ostalo
Najnovije

Otkaz ugovora o radu - Članak 114. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Poslodavac i radnik mogu otkazati ugovor o radu. Ovim je člankom propisana mogućnost obje ugovorne strane u radnom odnosu da otkažu ugovor o radu koji su sklopile. Ova se mogućnost redovito odnosi na ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova - Članak 46. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme. (2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka iz članka 15. stavka 1. točke 1. i točaka 4. do 7. ovoga ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu - Članak 18. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana, pisani ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo mora, osim podataka iz članka 15. ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Izvanredni otkaz ugovora o radu - Članak 116. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018 | 2017

Raspored radnog vremena - Članak 66. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom, odnosno nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima. (2) Ako je radno vrijeme radnika raspoređeno u nejednakom trajanju, ono tijekom jednog razdoblja može trajati ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Mogućnost drukčijeg uređenja za određene kategorije radnika - Članak 88. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Na radnike na pomorskim ribarskim plovilima ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o radnom vremenu, stanci te o dnevnom i tjednom odmoru. (2) Ministar, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za pomorstvo i ministra nadležnog za ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava - Članak 130. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac je dužan u roku od osam dana na zahtjev radnika izdati potvrdu o vrsti poslova koje obavlja i trajanju radnog odnosa. (2) Poslodavac je dužan u roku od petnaest dana od dana prestanka radnog odnosa radniku vratiti sve ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Redoviti otkaz ugovora o radu - Članak 115. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju: ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima - Članak 83. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Ugovor o ustupanju radnika - Članak 45. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Ugovor o ustupanju radnika između agencije i korisnika mora biti u pisanom obliku. (2) Sastojci ugovora iz stavka 1. ovoga članka, uz opće uvjete poslovanja agencije, su podaci o: broju ustupljenih radnika koji su potrebni ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
TOP 5

Raspored radnog vremena - Članak 66. (ZOR)Garancija

28.7.2020, Darko Graf dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer
(1) Radno vrijeme radnika može se rasporediti u jednakom, odnosno nejednakom trajanju po danima, tjednima, odnosno mjesecima. (2) Ako je radno vrijeme radnika raspoređeno u nejednakom trajanju, ono tijekom jednog razdoblja može trajati ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Putni troškoviGarancija

1.1.2020, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Nalogom za službeno putovanje poslodavac, radnika koji obično radi u jednome mjestu, upućuje obaviti posao u drugo mjesto, bilo u zemlji, bilo u inozemstvu. Ovisno o potrebama posla, poslodavac određuje koliko će trajati službeno ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018

Dugotrajna imovinaGarancija

1.1.2020, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Imovina jesu resursi koje kontrolira proračun odnosno proračunski korisnici kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti. U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima kao imovinu treba ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole

Evidentiranje prihoda i rashoda financiranih iz sredstava Europske unijeGarancija

1.1.2020, Mira Ognjan, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Zakonom o proračunu (NN 87/08-15/15) utvrđen je temeljni okvir prema kojem se aktivnosti i projekti, koji se financiraju sredstvima Europske unije, planiraju u državnom proračunu. Proračun te proračunski i izvanproračunski korisnici dužni ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2018

Primjeri knjiženjaGarancija

1.1.2020, Ljubica Radić, mag.oec., Izvor: Verlag Dashöfer
Načelo pojednostavljenih tro škova primjenjuje se u programu Erasmus+ koji provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije), a koji je namijenjen (su)financiranju projekata u području obrazovanja, osposobljavanja i sporta te ...
cijeli tekst
ZaključajDokument dostupan za pretplatnike od: Vodič za škole
Dostupno u vremenskoj verziji: 2020 | 2019
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Certificirani online tečaj: Stručnjak za EU fondove - Upravljanje i provođenje EU projekata

U proteklim godinama učinjeni su veliki pomaci u korištenju Europskih fondova. Novo financijsko razdoblje donosi nove izazove u korištenju fondova EU‑a i znatno veće mogućnosti. Republici Hrvatskoj namijenjeno je 9,89 milijardi eura iz sredstava Kohezijske politike za razdoblje 2021.-2027. godine.

Osim sadržaja koji je potrebno svladati za pisanje kvalitetne projektne prijave, ovaj tečaj nudi dodatna znanja o tome kako se evaluiraju projektne prijave, te što je važno za uspješnu provedbu sufinanciranog projekta. Ono što razlikuje ovu edukaciju od ostalih jest naglasak na projektnom menadžmentu, odnosno upravljanju projektima. Polaznici dobivaju znanja koja je moguće primijeniti na svim projektima – koji su financirani EU sredstvima, nacionalnim sredstvima, na lokalnoj ili regionalnoj razini ili iz bilo kojeg drugog izvora financiranja, jer su znanja iz projektnog menadžmenta univerzalna i moguće ih je primijeniti pri svakoj razradi projektne prijave i vođenja projekata.

Tečaj je segmentiran, a raspored cjelina osmišljen je na način da polaznicima olakšava usvajanje znanja. Među mnoštvom otvorenih ili najavljenih natječaja teško se snaći i pronaći traženu informaciju – predavači usmjeravaju polaznike na odabir natječaja i daju konkretne savjete za pravilno popunjavanje projektne prijave, čime se povećava šansa za odabir i dodjelu sredstava.

Edukacija se provodi tako da polaznici razvijaju vlastitu projektnu ideju od početka do prijave na konkretan natječaj. Veliki je naglasak na praktičnom radu u interakciji s predavačima. Polaznici se upoznaju s konkretnim projektnim obrascima, alatima za njihovo ispunjavanje, ali i načinom ugrađivanja EU pravila financiranja u svoje projektne prijave. 

Polaznici online tečaja će kroz šest modula naučiti kako uspješno pripremiti projektnu prijavu, kako provesti projekt, ali i ukazati na česte propuste prijavitelja do kojih može doći u postupku ocjenjivanja, provedbe projekta i postupka javne nabave te revizije EU projekta. Naučit će kako pružiti praktične savjete i preporuke koje prijavitelji mogu koristiti za poboljšanje svojih projektnih prijedloga i osiguranje uspješnosti provedbe.

Datum: 21.7. – 31.7.2020

Mjesto: ONLINE

Predavač

Alenka Čović MSc

Vlasnica obrta za poslovno savjetovanje i ostale usluge „FLAVO“, čija je primarna djelatnost priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova, za različita područja (poduzetništvo, ICT, lokalna samouprava, obrazovanje itd.). Pohađala je Fakultet organizacije i informatike te završila studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju i…

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: